Albert Sangra Header

ALBERT SANGRÀ

«L’educació i la recerca són les millors inversions que pot fer cap país»

Albert Sangrà és el director de la Càtedra UNESCO en Tecnologia i Educació per al Canvi Social a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És professor Catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigador del grup de recerca consolidat Edul@b.

Albert Sangrà

 

Actualment, i des de 2016, és també el director del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat guardonat amb el Premi a l'Excel·lència en e-Learning 2015, atorgat pel World Education Congress, i també ha estat reconegut com EDEN Sènior Fellow per l'European Distance and e-Learning Network.

Membre de l’equip fundador de la UOC (1994-95), ha estat Director de Metodologia i Innovació Educativa fins a l'any 2004, a càrrec del disseny i desenvolupament del model educatiu de la universitat; Director del Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) (2006-2012); i Director de l'eLearn Center (2012-2014).

Ha estat vicepresident de la Fundació Europea per la Qualitat en e-Learning (EFQUEL) (2011-2014), i membre del Comitè Executiu de l'European Distance and e-Learning Network (EDEN) (2003-2009). També va exercir com a membre del Consell Assessor de la Universitat Oberta de Portugal. En l'actualitat és membre de l’International Advisory Committee del Programa de Doctorat TELSC (Technology Enhanced Learning & Societal Challenges), compartit per la Universitat de Lisboa, Universitat d'Aveiro i la Universitat do Minho a Portugal; membre del COER (Center for Open Education Research), Oldenburg Universität d’Alemanya, membre de la Red de Investigadores Internacionales en Educación a Distancia, en Línea y Abierta; i membre assessor de la Junta Directiva del Instituto Profesional IACC, de Chile.

Les seves principals àrees d'investigació són els usos de les TIC en l'educació i la formació i, en particular, les polítiques, l'organització, la gestió i el lideratge en la implementació de l’educació en línia (e-learning) i la garantia de la seva qualitat, i el desenvolupament professional per a l'ensenyament en línia. Ha estat consultor en diversos projectes d'educació i formació en línia a Europa, Amèrica, Austràlia i Àsia, centrant-se en les estratègies d'implantació de la tecnologia en l'ensenyament i l'aprenentatge i l'assegurament de la qualitat. També ha actuat com a consultor del Banc Mundial.

És avaluador de la Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e la Ricerca (ANVUR) ​​d'Itàlia i l'Agència Nacional d'Estònia per a la Qualitat de l'Educació Superior (EKKA). Editor associat de l’American Journal of Distance Education, i membre del Consell Editorial de diverses revistes acadèmiques indexades, com International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), Journal of e-Learning and Knowledge Society (Je-LKS) o la Revista Iberoamericaa de Educacion a Distancia (RIED). Autor de llibres com Managing Technology in Higher education. Strategies for Transforming teaching & Learning, juntament amb Tony Bates (Jossey-Bass, San Francisco, 2011); La Transformación de las Universidades a través de las TIC (EDIUOC, 2004), amb Mercedes González-Sanmamed; o Aprender en la Virtualidad (GEDISA, 200), amb Josep M. Duart.

Doctor Europeu en Educació per la Universitat Rovira i Virgili (Espanya). Postgrau en Applications of Information Technology in ODE per l'Open University del Regne Unit, i Diploma on Strategic Use of IT in Education per la Universitat de Harvard. Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona.

Darreres publicacions

Sangrà, A. & Cleveland-Innes, M. (2020). Leadership a new Era of Distance Education. In Cleveland-Inns, M. & Garrison, R. (2020), An Introduction to Distance Education: Understanding Teaching and Learning in a New Era, Second Edition. London: Routledge (pp. XX-XX).

Romeu, T., Guitert, M., Raffaghelli, J. & Sangrà, A. (2020). Mirroring learning ecologies of outstanding teachers to teach integrating ICT. Comunicar, 62, 31-42, DOI: https://doi.org/10.3916/C62-2020-03

Pozzi, F., Manganello, F., Passarelli, M., Persico, D., Brasher, A., Holmes, W., Whitelock, D. & Sangrà, A. (2019). Ranking Meets Distance Education: Defining Relevant Criteria and Indicators for Online Universities. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(5), 42-63.  https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4391

Sangrà, A., Guitert, M., Cabrera-Lanzo, N., Taulats, M., Toda, L., & Carrillo, A. (2019). Collecting data for feeding the online dimension of university rankings: a feasibility test. Italian Journal of Educational Technology.  https://doi.org/10.17471/2499-4324/1114

Sangrà, A., Estévez, I. & Souto-Seijo, A. (2019). Desarrollo profesional docente a través de las ecologías de aprendizaje: Perspectivas del profesorado. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 68, 42-52, DOI:  https://doi.org/10.21556/edutec.2019.68.1307

Sangrà, A., Raffaghelli, J. & Guitert, M. (2019). Learning ecologies through a lens: Ontological, methodological and applicative issues. A systematic review of the literatura. British Jornal of Educational Technology (BJET), 50(4), 1619-1638, https://doi.org/10.1111/bjet.12795.

Sangrà, A., Raffaghelli, J. & Veletsianos, G. (2019). Lifelong learning Ecologies: Linking formal and informal contexts of learning in the digital era. British Journal of Educational Technology (BJET), 50(4), 1615-1618, https://doi.org/10.1111/bjet.12828 .

Arnold, D. & Sangrà, A. (2018). Dawn or dusk of the 5th age of research in educational technology? A literature review on (e-)leadership for technology-enhanced learning in higher education (2013-2017). International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE). 15:24. DOI: https://doi.org/10.1186/s41239-018-0104-3 .

González-Sanmamed, M., Sangrà, A., Alvarez, I. & Souto, A. (2018). Ecologías de aprendizaje en la Era Digital: Desafíos para la Educación Superior. Publicaciones. 48(1), 11-38. DOI: http://dx.doi.org/10.30827/publicaciones.v48i1.7329.

Rocosa, B., Sangrà, A. & Cabrera, N. (2018). La organización escolar y el desarrollo de la competencia de Aprender a Aprender: Un enfoque globalizador singular. Revista de Estudios y Experiencias en Educación (REXE), 2(1), 31-51. DOI: https://doi.org/10.21703/rexe.Especial2_201831512

González-Sanmamed, M.; Sangrà, A. & Muñoz-Carril, P.C. (2017). We can, we know how. But do we want to? Teaching attitudes toward ICT based on the level of integration of technology in the schools. Technology, Pedagogy and Education, http://dx.doi.org/10.1080/1475939X.2017.1313775.

Capogna, S. & Sangrà, A. (2016). E-learning Quality Standards. The case study of an online university. Scuola Democratica, 3/2016, 731-752, DOI: https://doi.org/10.12828/85527.

Ferran, N.; Sangrà, A. & Romero-Carbonell, M. (2016).  The Changes in Teaching Methodology due to the ICT Integration. Journal of Computer Science and Information Technology, 4(1), 1-24. DOI: http://dx.doi.org/10.15640/jcsit.v4n1a1

Romeu, T.; Guitert, M. & Sangrà, A. (2016). Teacher collaboration network in Higher Education: reflective visions from praxis. Innovations in Education and Teaching International, 1-13. DOI: https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1025807.

Sangrà, A.; González-Sanmamed, M. & Guitert, M. (2015). Connecting Inquiry-Based Learning with Collaborative Work in Online Education. In Blessinger, P. & Carfora, J. (Eds.) Inquiry-Based Learning for Multidisciplinary Programs: A Conceptual and Practical Resource for Educators (Innovations in Higher Education Teaching and Learning Series, Vol. 3). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd., pp. 211-232. ISBN: 978-1-78441-848-9.

Esposito, A., Sangrà, A. & Maina, M. (2015). Learning ecologies as new challenge and essence of e-learning. The case of PhD e-researchers. In M. Ally & B. Khan (Eds.). International Handbook of E-learning. Vol. I. Theoretical Perspectives and Research. London: Routledge, pp. 331-342. ISBN: 978-1-138-79368-2.

Sangrà, A.; González-Sanmamed, M. & Anderson, T. (2015). Meta-Analysis of the Research about MOOC during 2013-2014. EDUCACION XX1, 18(2), 21-49. DOI: https://dx.doi.org/10.5944/educxx1.14451.

Maina, M.F., Pérez-Mateo, M.,Guàrdia, L. & Sangrà, A. (2015). Diseño de un curso de formación docente como Práctica Educativa Abierta. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 196, 120 – 127. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.021 .

González-Sanmamed, M.; Muñoz-Carril, P.C. & Sangrà, A. (2014). Level of proficiency and professional development needs in peripheral online teaching roles. The International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL), 16(6), 163-187. DOI:  https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i6.1771

Romero-Carbonell, M.; Guitert, M.; Sangrà, A. & Bullen, M. (2013). Do UOC students fit in the Net Generation profile? An approach to their habits in ICT use. The International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL), 14(3), 158-181. DOI: https://doi.org/10.19173/irrodl.v14i3.1422

Sangrà, A.; Porto, S. & Jung, I. (2013). Diversity of Expectations of Quality and Assessment. In Gunawardena, C. & Jung, I. (Eds.) Culture and Online Learning: Global Perspectives and Research. Sterling, VI: Stylus Publishing (pp. 91-101). ISBN: 978-1-57922-855-2.

Bates, A.W.  (Tony);  Sangrà,  A.  (2011).  Managing  Technology  in  Higher  Education: Strategies  for  Transforming  Teaching  and  Learning.  San  Francisco: Wiley/Jossey-Bass. ISBN: 978-0-470-58472-9.


Projectes de recerca

Advancing higher education in Maldives through E-learning Development (AMED) (599008-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP) (2019-2022) Import: 720.592,00 € (Investigador)

Ecologías de aprendizaje en la era digital: Nuevas oportunidades para la formación del profesorado de educación secundaria (ECO4LEARN-SE) (RTI2018-095690-B-I00) (2019-2021). Import:  (Investigador)

Strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable eportfolio ecosystem to improve the quality and visibility of skills (EPICA) (H2020-ICT-2017-1/ICT-39-2017-IA) (2017-2020). Import: 1.897.450,01€ (Investigador).

Creating an Online Dimension for University Rankings (CODUR) (2016-1-ES01-KA203-025432) (2016-2018). Import: 172.082€        (PI: Investigador principal)

 Cómo aprenden los mejores docentes universitarios en la era digital: Impacto de las ecologías de aprendizaje en la calidad de la enseñanza (ECO4LEARN-HE) (EDU2015-67907-R) (2016-2019). Import: 27.830€ (Investigador)

Implementing a Central Asian Centre for Teaching, Learning and Entrepreneurship (CACTLE) (561495-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP)(2015-2018). Import: 942.604 €. (Investigador)

 Transforming Universities for the Digital Age (D-Transform) (2014-1-FR01- KA203-002425) (2014-2017). Import: 449.822€  (Investigador).

Enhancing Quality in Technology-Enhanced Learning at Jordanian Universities (eQTel) (544491-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-SMGR) (2014-2016) Import: 996.007,16€ (PI: Investigador principal)

European   Multiple   MOOC   Aggregator   (EMMA) (621030- CIP) (2013-2015) Import: 1.321.000 € (Investigador)

Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado (ECO4LEARN) (EDU2012-37334) (2013-2015) Import: 16.000€ (PI: Investigador principal)

Propuesta  de  un  marco  de  referencia  competencial  del  profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basados en competencias docentes (REDU2012) (2013-2014) Import: 11.900 €          (Investigador)

Open Educational Practices: A Bottom-up Approach in Latin America and Europe to Develop a Common Higher Education Area (OportUnidad) (DCI-ALA/19.09.01/11/21526/279-705/ALFA III) (2012-2014) Import: 864.302€ (Investigador)

Desarrollo y evaluación de competencias a través del Trabajo Final de Máster en entornos virtuales (2010MQD00155) (2011-2012) Import: 9.000€ (Investigador)

Análisis del Prácticum en los planes de estudio de Maestro y de Profesorado de Secundaria: hacia un modelo innovador de formación docente (EA2011-0039) (2011-2012) Import: 23.920€ (Investigador)

Marc de referència competencial per al disseny dels programes de formació docent per al professorat universitari (2010MQD00049) (2011-2012) (Investigador)

Testing an Open Education Resource Framework for Europe (OERtest) (510718-LLP-1-2010-1-ES-ERASMUS-EVC) (2010-2012) Import: 299.496€ (Investigador)

Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para el profesorado universitario en el marco del EEES (EA2010-0059) (2010-2011) Import: 29.025€ (PI: Investigador principal)

Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario (EA2010-0099) (2010-2011) Import: 28.675€ (Investigador)

 Evaluación de competencias con herramientas de interacción dialógica asíncronas: foros, blogs y wikis (EVALHIDA) (EA2008-0237) (2008-2009) Import: 22.275€ (Investigador)

Competencies for professional working in learning environments: A perspective from different actors (AC2007) (2008-2008) Import: 5.000€ (Investigador)

 E-Learning network for the development of a Teaching and Learning service Centre (eLene-TLC) (2006-4536/001-001) (2007-2009) Import: 81.944€ (Investigador)

3W: Eines de comunicació per a la millora de la docència (2006MQD00044) (2006-2007) Import: 7.700€ (PI: Investigador principal)

Análisis de las iniciativas de Formación y Apoyo a la Innovación en las universidades españolas para la promoción del proceso de convergencia europea (EA2006-0072) (2006-2007) Import: 29.095€ (Investigador)

Implementing e-Learning 2.0 in everyday learning processes in higher and vocational education (e-JUMP 2.0) (135249-LLP-1-2007-1-EE-KA3-KA3MP) (2005-2007) Import: 36.891€ (Investigador)

MEGATRENDS in e-Learning provision (NO/05/C/F/RF-83250) (2005-2007) Import: 44.562€ (Investigador)

Sharing Learning Objects in an Open Perspective (SLOOP) (I/05/B/F/PP-154194) (2005-2007) Import: 40.407€ (Investigador)

e-Learning Network for Teacher Training (eLene-TT) (2004-3043/001-001-ELE-LEL) (2005-2006) Import: 107.249€ (Investigador)

L’estudi de cas en entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge: un recurs metodològic per a l’adquisició de competències (2005MQD00041) (2005-2006) Import: 6.000€ (Investigador)

EENOVATE (117111-CP-1-2004-1-RO-MINERVA-M) (2004-2006) Import: 41.286€ (Investigador)

eQUALITY – Experience-based Quality in European ODL (110231-CP-1-2003-FR-MINERVA-M) (2003-2006) Import: 74.707€ (Investigador)

Seminario de formación en e-learning del Máster Internacional en e-learning de la UOC (5/100300003SB) (2005-2006) Import: 3.350€ (PI: Investigador principal)

Rénovation Pédagogique et Université Virtuelle (RP & UV) (CD-JEP-30066-2002-TEMPUS) (2005-2006) Import : 56.655€ (PI: Investigador principal)

Análisis de la oferta formativa por medios electrónicos de 1r. y 2º ciclo en las universidades españolas: Estudio de su contribución al proceso de convergencia europea (EA2004-0131) (2004-2005) Import: 24.521€ (PI: Investigador pricipal)

Anàlisi de sistemes actuals d’avaluació dels aprenentatges i exploració de sistemes alternatius en l’àmbit de l’educació no presencial (MQD2002) (2003-2004) Import: 9.300€ (PI: Investigador principal)

ACtive Teachers In Virtual Environments (ACTIV-e) (106217-CP-1-2002-1-COMENIUS-C21) (2002-2004) Import: 65.590€ (PI: Investigador principal)

RE2U – Romanian European e-University (100693-CP-1-2002-1-RO-MINERVA-M) (2002-2004) Import: 16.000€ (Investigador)

Developing a European e-Learning Observation System (DELOS) (2001-3452/001-001 EDU-ELEARN) (2001-2003) Import: 57.114€ (Investigador)

Teacher’s training e-Learning Materials on Euro & European Citizenship (EUROFORMATION) (71702-CP-2-2001-ES-COMENIUS-C21) (2001-2003) Import: 31.456€ (Investigador)

Personalised curriculum builder in the federated virtual university of the Europe of the Regions (CUBER) (IST-1999-10737) (2000-2003) Import: 265.392€ (Investigador)

Análisis del uso de las TIC en la enseñanza primaria y secundaria obligatoria en España (ASTROLABIO) (FIT 150300-2001-50) (2000-2002) Import: 54.692€ (PI: Investigador principal)

How to build up European networks (HOW TO BUILD) (88062-CP-1-2000-1-HU-MINERVA-ODL) (2000-2001) Import: 12.065€ (Investigador)

Benchmarking of Virtual Campuses 2 (BENVIC-2) (71055-CP-2-2000-1-ES-MINERVA-ODL) (2000-2001) Import: 40.628€ (Pi: Investigador principal)

Transnational Virtual Environment for Lifelong Learning (TRAVELLING) (E/98/2/0618/PI/II.1.1.c/CONT) (1999-2001) Import: 22.673€ (Investigador)

Benchmarking of Virtual Campuses (BENVIC) (71055-CP-1-1999-1-ES-ODL-ODL) (1999-2000) Import: 33.372€ (PI: Investigador principal)

Multidimensional Approach for Multiplication of Training Environments (MAMUT) (E/99/1/61440/PI/III.3.a/CONT) (1999-2000) Import: 19.500€ (Investigador)

ERMES – Producción de Software Educativo Multimedia en Europa (ESPRITproject 24111-ERMES) (1997-1999) Import: 128.000€ (Investigador)


Direcció de tesis doctorals

Rocosa Alsina, Balbina (2019). El desenvolupament de la competència d’aprendre a aprendre amb el suport de les TIC: Estudi de cas múltiple a centres d’ensenyament secundari de Catalunya. (Excel·lent Cum Laude). Universitat Oberta de Catalunya. Co-directora: Nati Cabrera.

Serarols Boada, Jordi (2019). La implementació de les TIC en els centres educatius d’ensenyament secundari de Catalunya: Propostes d’organització i gestió a partir d’estudis de cas. (Excel·lent Cum Laude). Universitat Oberta de Catalunya. Co-directora: Nati Cabrera.

Salas Soto, Marianela (2016). Concepciones y Percepciones de la Calidad del e-Learning en América Latina. (Excel·lent). Universitat de Barcelona. Co-directora: Anna Escofet.

Ferran Riera, Neus (2015). Canvis en la metodologia i l’organització educativa lligats a la integració de les TIC a l’aula: el cas de les Escoles Pies de Catalunya.(Excel·lent Cum Laude): Universitat Oberta de Catalunya. Co-director: Marc Romero.

Llorens Cerdà, Francesc (2014). Identificació i avaluació de la funció docent de consultoria en els estudis de Postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya.(Excel·lent Cum Laude). Universitat Oberta de Catalunya.

Esposito, Antonella (2014). The transition ‘from student to researcher’ in the digital age. Probing emerging academic literacies of postgraduate ‘e-researchers’ to define a learning ecology for new kinds of doctoral research apprenticeship. (Mención Internacional). (Excel·lent Cum Laude) (Premi Extraordinari de Doctorat). Universitat Oberta de Catalunya. Co-director: Marcelo Maina


caCatalà